Nieuws

Nieuws

Emo's historische quiz

Vanaf 2 oktober 2010 stond iedere zaterdag in de Groningse editie van het Dagblad van het Noorden een historische quiz rondom Emo's Labyrint. Onder de goede inzenders werden gratis exemplaren van Emo's Labyrint verloot. Bekijk hier de vragen en de antwoorden.

De antwoorden staan onderaan deze pagina.

Vraag 1

Waarom is het dorp Wierum later Wittewierum genoemd?

Vraag 2

In Emo’s tijd stroomde er een riviertje van Kolham langs Wittewierum en volgde de bedding van wat nu het Damsterdiep is. Hoe heette dat riviertje?

Vraag 3

Van de provincie Groningen had men in de middeleeuwen nog nooit gehoord. Hoe heette het kustgebied in Emo’s tijd? De Romeinen hadden het die naam gegeven.

Vraag 4

Bonifatius werd bij Dokkum vermoord toen hij de heilige eeuwenoude eik omkapte. Aan kerstening van de ’heidense Friezen’ was hij niet toe gekomen. Wie bracht het katholieke geloof in Frisia beoosten de Lauwers, de huidige provincie Groningen?

Vraag 5

Elk klooster hoort bij een orde. Bij welke orde hoorde het klooster van Wittewierum?